Mlyn

Mlýn (hra)

Mlýn
Rozehraná hra mlýn.
Počet hráčů:2
Doporučený věk:jakýkoli
Délka hry:do 1h
Délka přípravy:do 1 minuty
Doba vzniku:1400 př.n.l.

Mlýn je strategická desková hra pro dva hráče, pocházející z období kolem roku 1400 př. n. l.. Hrací deska, datovaná do tohoto období, byla nalezena vyrytá do chrámu Kurna v Egyptě. Další hrací desky byly nalezeny v Evropě na místech jako jsou Akropolis v Athénách, Trója I a v Irsku na pohřebišti z doby bronzové. Tato hra nejspíše vznikla z jedné ze svých variant zvané Three Men’s Morris. Další názvy, pod kterými se tato hra skrývá, jsou: Nine Men’s MorrisNine Man MorrisMillMillsMerelsMerelles a Merrills (tyto názvy pochází z Angličtiny).

Počet platných tahů hry se odhaduje na 1010, zatímco celkové množství možných kombinací hry je 1050. V říjnu roku 1993 Ralph Gasser přišel na herní systém, při kterém dojde vždy v nejhorším k remíze. Gasser také navrhnul logaritmus hráče jménem Bushy, využívajícího umělou inteligenci, který je považován za nejlepšího hráče této hry na světě.

Pravidla hry

Každý hráč má devět kamenů, či „figurek“, které se pohybují po dvacetičtyřech průsečících. Stejně jako u dámy je cílem hry sebrat protihráči všechny kameny nebo mu zabránit v dalších tazích.

Rozmístění kamenů

Prázdná herní deska na začátku hry.

Hra se začíná s prázdnou herní deskou. Oba hráči postupně pokládají své kameny na herní desku. Pokud se hráči podaří umístit tři kameny vedle sebe v jedné z řad, má „mlýn“ a může odebrat jeden ze soupeřových kamenů. S odebranými kameny se již nesmí hrát. Hráči musí nejdříve odebírat ze soupeřových kamenů ty, které nejsou součástí „mlýnu“. Poté co je rozmístěno všech osmnáct kamenů, hráči je mohou začít přesouvat.

Přesouvání kamenů

Kameny se přesouvají po přímkách na vedlejší volnou pozici, pokud hráč nemá kam svůj kámen přesunout, prohrává.

Stejně jako při umisťování kamenů i v této fázi hry platí, že pokud hráč přesune kámen tak, že vytvoří novou řadu tří kamenů, může odebrat protihráči jeden z kamenů. Opět se nejdříve odebírají kameny, které nejsou součástí „mlýnu“.

Pokud hráči zbývají pouze dva kameny, nemůže již soupeři odebrat kámen a končí.

Skákání kamenů

Nebo jinak skoky může hráč využít v nejběžnější variantě hry, pokud mu zbývají poslední tři kameny. S kameny pak může skákat nejen na sousedící, ale na libovolnou volnou pozici. Podle některých zdrojů je toto běžné pravidlo této hry, jiné zdroje uvádějí, že je to jen jedna z variant hry a další se o tomto pravidlu nezmiňují vůbec.

Strategie

Ideální stav pro hráče s bílými kameny

Na začátku hry je důležitější kameny rozmístit rovnoměrně po celé ploše, než se snažit hned vytvořit „mlýn“ a soustředit se tak jen na jednu část herní plochy. Měli bychom se snažit zabránit soupeři ve vytvoření mlýnu a připravit si dobrou výchozí pozici pro přesouvání kamenů.

Ideální stav, který většinou vede k výhře je rozmístění kamenů tak, aby byl hráč schopen vytvářet mlýn na jedné, a následně v dalším tahu, na druhé pozici a toto opakovat, aniž by byl jeho protihráč schopen mu v tom zabránit. Na obrázku vpravo je tento stav vyobrazen, dokonce i pokud by první táhnul hráč s černými kameny a snažil se zabránit protihráči ve vytvoření „mlýnu“, v dalším tahu si bílý udělá „mlýn“ a může černému kámen, se kterým se snaži zabránit vytvoření „mlýnu“, sebrat. (V některých variantách hry toto možné není, neboť se hráči mohou domluvit, že na pozici, kde už byl „mlýn“ hráčem jednou vytvořen ho stejný hráč již nesmí utvořit znovu, pokud se tak přeci jen stane, za „mlýn“ na stejné pozici již hráč protihráči neodebírá kámen).

Info (návod) čerpaný zo zdroja: https://www.spolecenske-stolni-hry.cz