Backgammon

Ako sa hrá Backgammon?

Backgammon (anglicky), Wufzabel (nemecky) či Vrhcáby (česky) je spoločenská hrá určená pre dvoch hráčov, pri ktorej hrá veľkú úlohu náhoda, ale aj schopnosti hráčov. Ide o jednu z najstarších známych stolných hier – predpokladá sa, že sa hrala už v starovekom Egypte.

Pri tejto hre zažijete veľa zábavy a odreagovania. Na to však najprv potrebujete poznať pravidlá hry.

Poďme sa pozrieť na pravidlá hry Backgammon!

Pravidlá hry Backgammon

Hra sa skladá  z hracej plochy, 15 kameňov pre každého hráča, ktoré sú odlíšené farbou (zväčša sa jedná o biele a čierne kamene), 2 párov hracích kociek a z tzv. zdvojovacej (dablovacej) kocky (slúži v prípade stávkovania). Na hru sa môžu použiť aj rôzne poháre na miešanie kociek pre zabránenie podvádzaniu.

Hracia plocha sa skladá zo  základných 4 sektorov: 

  • vonkajšie pole bieleho (hráča)
  • vonkajšie pole čierneho
  • vnútorné pole bieleho
  • vnútorné pole čierneho

Vnútorné pole bieleho je tvorené trojuholníkmi 19-24 a vnútorné pole čierneho je tvorené trojuholníkmi 1-6. Niektoré hracie plochy obsahujú toto očíslovanie, avšak nie je to pravidlom. Na hracej doske je teda celkom 24 políčok (trojuholníkov), čísla sú pre bielu a čiernu základňu opačné – napríklad jednotka bielej základne je dvadsaťštvorka čiernej, a opačne.

Ďalej sa na hracej ploche vyskytuje tzv. bar (prepážka) miesta na odstránenie kameňov, o ktorých si ešte povieme.

Rozdelenie hracej plochy

Každý hráč začína hru s 15 figúrkami umiestnenými na špecifických pozíciách. Kamene sa štandartne  umiestňujú najprv na základňu trojuholníkov a potom sa pridávajú ďalšie kamene smerom k jeho vrcholu. Na jednom políčku môže byť akýkoľvek počet kameňov, pokojne aj všetkých 15 – ukladajú sa na seba. Všimnite si, že už od začiatku hry má každý hráč 5 kameňov vo svojom vnútornom poli, takže je potrebné tam dopraviť zvyšných 10 kameňov.  

Cieľom hry je najprv doviesť všetky svoje kamene do svojich vnútorných polí a následne ich všetky odstrániť z hracej plochy ako prvý a brániť v tejto činnosti súperovi. Hra končí, ak sú všetky figúrky jedného hráča odstránené.

Hráči sa počas hry striedajú – poradie hráčov určí hod 1 kockou – hráč s vyššou hodnotou začína. Na začiatku ťahu hodí hráč oboma kockami a podľa výsledku hodu posunie niektorí svoj kameň/kamene o prislúchajúci počet bodov smerom k jeho cieľu. To znamená, že hráč posunie svoj 1 kameň alebo 2 kamene o toľko trojuholníkov, aké číslo kocka ukazuje.

Hráč môže pohybovať buď dvoma kameňmi – jedným o hodnotu na jednej kocke, a druhým o hodnotu na druhej kocke, alebo môže jedným kameňom pohybovať dvakrát. Ak hráč hodí dve rovnaké čísla, tak môže pohybovať kameňmi dvojnásobne – to je až 4x jedným kameňom (alebo hodnotu rozdelí medzi 2 kamene). Pri pohybe však vždy musí skontrolovať, či na dané políčko môže vstúpiť. Ak sa naskytne situácia, že hráč nemôže vkročiť na určité políčko, musí odohrať čo najväčšiu časť ťahu, aj keď môže byť nevýhodná. Ak môže odohrať len 1 hodnotu na kocke, musí odohrať tú väčšiu.  

Ak hráč ukončí svoj ťah kameňom na bode, kde je súperov kameň„vyhodí“ ho – vráti ho na tzv. bar/ prepážku. Hráč, ktorý má niektorý z kameňov na prepážke, nemôže pohybovať ostatnými kameňmi, dokým kamene z prepážky nedostane naspať do hry.  Vyhodený kameň musí prejsť celú dráhu odznova. Keď je kameň umiestnený na prepážke uprostred hracej dosky, z pohľadu bieleho si môžeme predstaviť, akoby sa nachádzal za číslom 24 a do hry sa môže dostať cez políčka 24 (ak hodí jednotku) až 19 (ak hodí šestku). Ak sú tieto vstupné políčka blokované kameňmi súpera, je to prekážka. Ak sa súperovi podarí obsadiť všetky vstupné políčka, nazývame to formácia prime. Tým pádom musí hráč počkať, kým sa políčka uvoľnia. 

Na bod, na ktorom je viac ako 1 súperov kameň hráč nesmie vkročiť. Kamene protihráčov sa pohybujú v navzájom opačných smeroch, na čom sa zakladá strategický charakter hry. 

Keď má hráč všetky svoje kamene v poslednej časti hracej plochy – vo svojom vnútornom poli, môže sa s nimi pohybovať aj mimo dosku, vďaka čomu ich odstraňuje z hry. Odstraňovanie sa uskutočňuje podľa hodnoty na kockách. Ak hráč hodí vyššiu hodnotu ako jeho najvzdialenejší kameň, môže odstrániť kameň z najvzdialenejšieho políčka. 

Bodovanie

V hre Backhammon existujú 3 druhy výhier – víťaz môže získať jeden, dva alebo tri body, podľa toho, s akým rozdielom sa mu podarilo hru vyhrať.

1 bod dostane, ak sa jeho súperovi podarilo odstrániť aspoň 1 kameň – bežná výhra

2 body dostane, ak sa jeho súperovi nepodarí odstrániť ani jeden kameň – Gammon

3 body dostane, ak sa jeho súperovi nepodarí odstrániť ani jeden kameň a súčasne mu zostane aspoň jeden kameň v súperovom vnútornom poli alebo na prepážke (bare).

Info (návod) čerpaný zo zdroja: https://www.sportino.sk/